ChristianWorld

Welcome In The Beautiful World Of Christians

Kresťanská hudba

Tretí deň

Miro Tóth, Samo Evin a Marcela Bertová, jadro kapely Tretí deň. Svoje začiatky datujú do roku 1992, ako jeden z troch chválospevových týmov zboru Apoštolskej cirkvi v Košiciach. S úsilím chváliť a uctievať Pána Ježiša. Kapela vtedy často hrávala pod názvom Košická chválospevka, Miro Tóth Band a iné. Keďže boli neraz pozývaní na rôzne podujatia, za správne sa považovalo mať vlastný názov. 

Rôzne nápady, ako Prázdny kríž, Prázdny hrob či Mesiáš nakoniec pokoril názov Tretí deň, pod ktorým kapelu poznáme dnes. Títo mladí kresťania zvolili takýto výstižný názov preto, lebo práve na tretí deň vstal Ježiš z mŕtvych. Kapela hráva worship, t.j. piesne chváliace Boha, moderný gospel. Všetci členovia patria do kresťanského spoločenstva s názvom Apoštolská cirkev v Košiciach. Jedným z hlavných pilierov ich služby je vedenie chvál, okrem toho hrávajú chválospevy na bohoslužbách. Tretí deň je úzko prepojený s neziskovým občianskym združením Mládež pre Krista (MPK). Skupina je zavše pozývaná hrať na worship a kresťanských festivaloch, napr. Lumen, Campfest či Kristfest. Svojich fanúšikov majú aj v susednej Českej republike. Za rok stihnú odohrať 130 vystúpení. Spoločne pracovali na nahratí a výrobe 11 albumov. Sny ľudí sú rôzne. Snom kapely Tretí deň je hrať hudbu, ktorá je o Bohu, a z ktorej je možné vyčítať, ako Ho vnímajú, že s Ním majú osobný vzťah. Sú ako jedno srdce a jedna duša, ich rozdielnosti ich držia pokope. V snahe zachytiť Ducha chvály sú dôslední, čo možno badať najmä na koncertoch, keď sa s účastníkmi menia na jedno srdce otvorené Pánovi, s túžbou chváliť Ho. Chvála a evanjelizácia sa stala motorom ich práce. Piesne o Bohu a pre Boha. Vidieť to napr. v piesni Ľúbiť Ťa chcem. Posolstvo žité a prezentované evanjeliom je predsa tým najkrajším darom, ktoré môžeme Bohu darovať. Ako vďaku. Za život. A Tretí deň je toho dôkazom.  Kapelu tvorí obdivuhodný počet muzikantov. Je ich až deväť. Miro Tóth sa stará o sprievodnú gitaru a spev, Samuel Evin hrá na basgitare, rovnako na gitare, ale elektrickej brnká Laco Čekan, bicie má na starosti Miloš Kolesár a priečnu flautu Lenka Haberová. Tretí deň dopĺňa ešte kvarteto výlučne spevákov – sopranistky Evka Onderová a Marcela Bertová, Števka Samselyová  a jej alt a tenorista Ľubomír Ihnatko.

Zdroj: www.krestanstvo.sk
Žádné komentáře
 
C H R I S T I A N W O R L D