ChristianWorld

Welcome In The Beautiful World Of Christians

Kresťanská hudba

Erik Stupka

Erik Stupka sa narodil v roku 1972 v Žiline. Ako desaťročný si kľakol v modlitbe a poprosil Ježiša, aby vstúpil do jeho srdca.  O sedem rokov neskôr začal spolu s Markom Krajčím viesť chvály na mládežiach baptistického zboru Bratislava - Palisády. Od roku 1997  bol zodpovedný za celú službu chvál v zbore Viera v Bratislave. Medzičasom ukončil štúdium na Fakulte architektúry, absolvoval vojenskú službu (október 1997-1998), kde mu Pán veľmi konkrétne ukázal veci, do ktorých ho povoláva.

V súčasnosti pracuje ako architekt. Svoj prvý album Z bludiska vydal v roku 1995. Album bol adresovaný ľuďom, ktorí ešte nespoznali živého Ježiša Krista. O dva roky neskôr Erik vydal album Nebeská párty. Album bol koncipovaný ako súvislé pásmo chvál a uctievania vo forme živého koncertu .Pred Vianocami 1999 vyšiel v poradí tretí album Oheň s viacerými piesňami o prebudení a nekompromisnom živote s Kristom. Najnovší album Vietor vydal Erik po viac ako päťročnej pauze. Erik ako jeden z mála slovenských spevákov natočil k svojim piesňam aj niekoľko videoklipov.

Zdroj: www.krestanstvo.sk
Žádné komentáře
 
C H R I S T I A N W O R L D